Skip links

Workshopy:

BORN TO MUV

Predstavujeme sériu workshopov konceptu Born To Muv zaoberajúcich sa komplexným pochopením fungovania tela ako celku – ako dosiahnuť efektívny pohyb, výkon, ako korigovať jednotlivé štruktúry tela s dôrazom na bezbolestné prevedenie pohybu.

REZERVUJTE SI MIESTO

Čo sa deje s naším telom?

Ako na všetko na zemi, aj na ľudí pôsobí gravitácia. Naše telo na ňu reaguje určitým nastavením, na ktoré vplýva napätie a integrita jednotlivých segmentov tela (tzv. tensegrita = spojenie z anglických slov tension/napätie a integrity/integrácia).

Ak je táto tensegrita narušená alebo dochádza k jej dysbalancii, dochádza k bolestiam a postupným vznikom zlých pohybových vzorcov.

Naučíme vás pochopiť svoje telo a pohyb

Naším cieľom je naučiť vás ako nastoliť rovnováhu a obnoviť optimálnu polohu tela v statike aj pri pohybe. Tak, aby sa každý cítil vo svojom tele prirodzene.

Workshopy sú postavené na moderných poznatkoch z oblasti fyzioterapie, biomechaniky pohybu a anatómie, ktoré sú využiteľné pre široké spektrum ľudí  – od laickej až po odbornú verejnosť.

Viac o Workshopoch

Maximálna efektivita pohybu

Pre komplexný a celistvý pohyb s dôrazom na správne pohybové vzory

Technicky správny pohyb

Aj malá zmena môže priniesť veľké výsledky bez zbytočného preťažovania

Interpretácia príznakov

Znalosti, vďaka ktorým odstránite príznaky skôr ako prerastú do bolestivých stavov

Pre koho sú workshopy určené?

Bežní ľudia a športovci

Praktické cviky, ktoré využijete v bežnom živote a pri športe

Fyzioterapeuti a lekári

5 kreditov od Slovenskej komory fyzioterapeutov

Tréneri a učitelia

Správna technika pohybu a prevencia pred zranením na zefektívnenie tréningov

BORN TO MUV“  – Zrodení k pohybu

O Workshope Born To MUV A

Na tomto úvodnom workshope vás naučíme ako sa hýbať prirodzene. Pohyb rozvinieme cez svalovo-fasciálne (myofasciálne) línie, naučíte sa nastaviť kĺby do optimálneho postavenia v stoji, sede a v každom pohybe, ktorý vykonávate počas dňa. Cvičebná časť je zameraná predovšetkým na prevedenie cvikov realizovaných s vlastným telom.

O Workshope Born To MUV B

Teoretická aj praktická nadstavba pre všetkých záujemcov, ktorí absolvovali BORN TO MUV A. Sústreďuje sa predovšetkým na cvičebnú časť a praktické využitie cvikov s pomôckami v rôznych variáciách. Vychádzame z jednotlivých pohybov z workshopu A a rozvíjame ich s ohľadom na praktické využitie pri športe alebo práci s klientom. V tomto workshope sa zameriame na využitie jednotlivých pohybov v dynamickom pohybe s použitím pomôcok ako je balančná podložka, elastický / statický odpor, pre zvýšenie predpínania jednotlivých svalovo fasciálnych reťazcov. Prestavuje spôsob, ako pochopiť ďalšie súvislostí ľudského tela a jeho súčastí. Ideálny spôsob, ako dosiahnuť lepší výkon v športe, s dôrazom na prevenciu zranení a bezbolestného pohybu.

Nadväzujúce školenia BORN TO MUV, ktoré pripravujeme:

Vychádzame z modernej platformy Anatomy Trains, ktorá vysvetľuje fasciálne a myofasciálne prepojenia v ľudskom tele z anatomického pohľadu. Tieto poznatky sú založené na viac ako 40-ročnom výskume z USA v oblasti mäkkých tkanív, desiatkach pitiev a sledovaní jednotlivých väzieb a štruktúr v ľudskom tele.

V rámci kurzu poskytujeme

Učebné materiály

Certifikát o účasti

Prednostné informovanie o konaní ďalších kurzov

Harmonogram workshopov

8:30 – 10:15 teoretický úvod do metodiky
10:15 – 10:30 coffee break + snack
10:30 – 12:15 vysvetlenie línií + povrchová predná a zadná línia – teória+prax
12:15 – 13:00 obed
13:00 – 14:15 laterálna línia + špirálna línia – teória+prax
14:15 – 14:30 coffee break + snack
14:30– 16:00 predná a zadná funkčná línia + línie paží, hlboká funkčná línia– teória+prax
16:00 – 16:15 záverečná diskusia – otázky a odpovede
16:15 ukončenie workshopu a odovzdávanie certifikátov

8:30 – 9:15 teoretické východiská
› 9:15 – 10:45 teoretické a praktické východiská k využívaným princípom s pomôckami
› 10:45 – 11:00 coffee break + snack
› 11:00 – 12:30 povrchová predná a zadná línia – teória+prax s využitím pomôcok
12:30 – 13:15 obed
13:15 – 14:30 laterálna línia + špirálna línia – teória+prax
14:30 – 14:45 coffee break + snack
14:45 – 16:00 predná a zadná funkčná línia + línie paží, hlboká funkčná línia – teória+prax
16:00 – 16:15 záverečná diskusia – otázky a odpovede
16:15 ukončenie workshopu a odovzdávanie certifikátov

Termíny kurzov

Ponuka kurzov

Termín

Miesto

Čas

Cena

Rezervácia

BORN TO MUV AKompletný workshop

5.9.2020
Ultimuv KošiceJužná trieda 3
8.30 – 16.15
65€
Rezervácia

BORN TO MUV BKompletný workshop

6.9.2020
Ultimuv KošiceJužná trieda 3
8.30 – 16.15
65€
Rezervácia

BORN TO MUV AKompletný workshop

12.9.2020
Ultimuv Sp. Nová VesLetná 48/41
8.30 – 16.15
65€
Rezervácia

BORN TO MUV BKompletný workshop

13.9.2020
Ultimuv Sp. Nová VesLetná 48/41
8.30 – 16.15
65€
Rezervácia

BORN TO MUV AKompletný workshop

19.9.2020
Ultimuv Banská BystricaHurbanova 14/A
8.30 – 16.15
65€
Rezervácia

BORN TO MUV BKompletný workshop

20.9.2020
Ultimuv Banská BystricaHurbanova 14/A
8.30 – 16.15
65€
Rezervácia

Maximálny počet účastníkov na 1 kurz je 12 prihlásených osôb.

S dodržaním aktuálnych legislatívnych podmienok v rámci preventívnych opatrení voči ochodreniu Covid – 19.

Lektor: Tomáš Rusňák, SB, INHC

Tomáš Rusňák vyštudoval odbor Integratívnej výživy ako Health Coach v USA a všetok svoj čas venuje pohybu, či už z teoretickej alebo praktickej stránky. Ako štrukturálny terapeut (Structural Bodyworker) pracuje podľa metodiky Anatomy Trains. Je členom a aktívnym účastníkom konferencií aliancie AMAA (Americká medicínska atletická asociácia), Footwear Biomechanics Group a taktiež IsB – medzinárodnej spoločnosti zameranej na biomechaniku. Bývalý biatlonista, aktívny bežec a vyznávač „bosého behu“ (barefoot). V projekte Ultimuv pôsobí ako vedúci metodicko-vedeckého tímu, Co-Creator a Curriculum Director.