Skip links

Workshop:

BORN TO MUV A

Born To Muv A predstavuje základ série workshopov konceptu Born To Muv zaoberajúcich sa komplexným pochopením fungovania tela ako celku – ako dosiahnuť efektívny pohyb, výkon, ako korigovať jednotlivé štruktúry tela s dôrazom na bezbolestné prevedenie pohybu.

REZERVUJTE SI MIESTO

Čo sa deje s naším telom?

Ako na všetko na zemi, aj na ľudí pôsobí gravitácia. Naše telo na ňu reaguje určitým nastavením, na ktoré vplýva napätie a integrita jednotlivých segmentov tela (tzv. tensegrita = spojenie z anglických slov tension/napätie a integrity/integrácia).

Ak je táto tensegrita narušená alebo dochádza k jej dysbalancii, dochádza k bolestiam a postupným vznikom zlých pohybových vzorcov.

Naučíme vás pochopiť svoje telo a pohyb

Naším cieľom je naučiť vás ako nastoliť rovnováhu a obnoviť optimálnu polohu tela v statike aj pri pohybe. Tak, aby sa každý cítil vo svojom tele prirodzene.

Workshop je postavený na moderných poznatkoch z oblasti fyzioterapie, biomechaniky pohybu a anatómie, ktoré sú využiteľné pre široké spektrum ľudí  – od laickej až po odbornú verejnosť.

Viac o Workshope

Maximálna efektivita pohybu

Pre komplexný a celistvý pohyb s dôrazom na správne pohybové vzory

Technicky správny pohyb

Aj malá zmena môže priniesť veľké výsledky bez zbytočného preťažovania

Interpretácia príznakov

Znalosti, vďaka ktorým odstránite príznaky skôr ako prerastú do bolestivých stavov

Pre koho je workshop určený?

Bežní ľudia a športovci

Praktické cviky, ktoré využijete v bežnom živote a pri športe

Fyzioterapeuti a lekári

5 kreditov od Slovenskej komory fyzioterapeutov

Tréneri a učitelia

Správna technika pohybu a prevencia pred zranením na zefektívnenie tréningov

BORN TO MUV“  – Zrodení k pohybu

O Workshope Born To MUV A

Na tomto úvodnom workshope vás naučíme ako sa hýbať prirodzene. Pohyb rozvinieme cez svalovo-fasciálne (myofasciálne) línie, naučíte sa nastaviť kĺby do optimálneho postavenia v stoji, sede a v každom pohybe, ktorý vykonávate počas dňa. Veríme, že sa môžeme hýbať bez bolesti, a preto je to jeden z hlavných cieľov nášho workshopu.

Nadväzujúce školenia BORN TO MUV, ktoré pripravujeme:

Vychádzame z modernej platformy Anatomy Trains, ktorá vysvetľuje fasciálne a myofasciálne prepojenia v ľudskom tele z anatomického pohľadu. Tieto poznatky sú založené na viac ako 40-ročnom výskume z USA v oblasti mäkkých tkanív, desiatkach pitiev a sledovaní jednotlivých väzieb a štruktúr v ľudskom tele.

V rámci kurzu poskytujeme

Učebné materiály

Certifikát o účasti

Zľavu na ďalšie kurzy

Harmonogram workshopu

10:00 – 11:15 vysvetlenie línií + povrchová zadná línia – teória+prax
11.15 – 11:30 coffee break + snack
11:30 – 12:45 laterálna línia + špirálna línia – teória+prax
12:45 – 13:00 coffee break + snack
13:00 – 14:15 predná a zadná funkčná línia + línie paží – teória+prax
14:15 – 14:45 hlboká funkčná línia
14:45 – 15:00 záverečná diskusia – otázky a odpovede
15:00 ukončenie workshopu a odovzdávanie certifikátov

8:00 – 09:45 teoretický úvod do metodiky
9:45 – 10:00 coffee break + snack
10:00 – 11:15 vysvetlenie línií + povrchová zadná línia – teoria+prax
11.15 – 11:30 coffee break + snack
11:30 – 12:45 laterálna línia + špirálna línia – teória+prax
12:45 – 13:00 coffee break + snack
13:00 – 14:15 predná a zadná funkčná línia + línie paží – teória+prax
14:15 – 14:45 hlboká funkčná línia
14:45 – 15:00 záverečná diskusia – otázky a odpovede
15:00 ukončenie workshopu a odovzdávanie certifikátov

Termíny kurzov

Ponuka kurzov

Termín

Miesto

Čas

Cena

Rezervácia

Úvod do BORN TO MUVVerejnosť a športovci

27.6.2020
Ultimuv Sp. Nová VesLetná 48/41
10.00 – 15.00
45
Rezervácia

Úvod do BORN TO MUVOdborná verejnosť

27.6.2020
Ultimuv Sp. Nová VesLetná 48/41
8.00 – 15.00
65
Rezervácia

Úvod do BORN TO MUVVerejnosť a športovci

28.6.2020
Ultimuv Banská BystricaHurbanova 14/A
10.00 – 15.00
45
Rezervácia

Úvod do BORN TO MUVOdborná verejnosť

28.6.2020
Ultimuv Banská BystricaHurbanova 14/A
8.00 – 15.00
65
Rezervácia

Maximálny počet účastníkov na 1 kurz je 12 prihlásených osôb.

S dodržaním aktuálnych legislatívnych podmienok v rámci preventívnych opatrení voči ochodreniu Covid – 19.

Lektor: Tomáš Rusňák, SB, INHC

Tomáš Rusňák vyštudoval odbor Integratívnej výživy ako Health Coach v USA a všetok svoj čas venuje pohybu, či už z teoretickej alebo praktickej stránky. Ako štrukturálny terapeut (Structural Bodyworker) pracuje podľa metodiky Anatomy Trains. Je členom a aktívnym účastníkom konferencií aliancie AMAA (Americká medicínska atletická asociácia), Footwear Biomechanics Group a taktiež IsB – medzinárodnej spoločnosti zameranej na biomechaniku. Bývalý biatlonista, aktívny bežec a vyznávač „bosého behu“ (barefoot). V projekte Ultimuv pôsobí ako vedúci metodicko-vedeckého tímu, Co-Creator a Curriculum Director.