Skip links

Školy

ULTIKIDS ACADEMY PRE RADOSŤ Z POHYBU

Všeobecná pohybová príprava pre deti od 7 do 10 rokov

Vytvorili sme unikátny 9-mesačný fyzio-pohybový program, vďaka ktorému vedieme deti k zdravému pohybu. Naším cieľom je všestranne rozvíjať ich pohybové schopnosti, zlepšovať držanie tela, svalovú symetriu a budovať pozivítny vzťah k športu.

Overené metódy: Vychádzame z vlastných výskumov a reálnych výsledkov. Metodicko-vedecký tím Ultimuv vytvoril v roku 2018 pilotný projekt, ktorého sa zúčastlili žiaci 9 škôl. Počas 3 mesiacov sme s nimi pravidelne cvičili a zaznamenali sme zlepšenie držania tela, svalových rozsahov a kondície.

ODSTUPŇOVANÁ NÁROČNOSŤ

3 LEVELY PRE VŠETKY KATEGÓRIE DETÍ

ULTIKIDS Academy je rozdelená na 3 levely s postupne sa zvyšujúcou náročnosťou. Každý level trvá 3 mesiace. Levely je možné zakúpiť si aj osobitne. Pri absolvovaní celej akadémie získava dieťa výstupnú diagnostiku, kompletné výsledky a konzultácie s rodičom bezplatne.

Našich zverencov budú počas celého programu sprevádzať traja kamaráti zo zvieracej ríše, ktorí sa budú s deťmi vyvíjať, učiť a spoločne zdolajú nové výzvy. Vybrali sme nádherné slovenské zviera, rysa – má totiž vynikajúco vyvinuté pohybové, ale aj zmyslové schopnosti. Blesk, Sam a Vedko tvoria zohratý tím, pričom každý je iný. Avšak, keď spoja svoje sily, dokážu zdolať akúkoľvek prekážku!

DIAGNOSTIKA

Priebežné meranie progresu detí pomocou spoľahlivých diagnostických metód

Vstupná a výstupná diagnostika s fyzioterapeutom

InBody meranie (zloženie tela, podiel tuku, svalov, vody, minerálov a i.)
Podologická analýza (statická analýza, posturografia, meranie chôdze)

Priebežná trénerská diagnostika

Rýchlostné, silové, koordinačné testy

TIP: Po absolvovaní všetkých troch levelov ponúkame rodičom možnosť konzultovať výsledkové protokoly a progres dieťaťa. V prípade záujmu je možné dohodnúť sa na ďalších individuálnych konzultáciách.

PRAVIDELNÉ TRÉNINGY

TRÉNINGY, POČAS KTORÝCH JE KAŽDÝ POHYB DÔLEŽITÝ

Fyzio-tréning s presne zostaveným postupom cvičíme dvakrát v týždni, pričom rozvíjame pohybové schopnosti detí na základe senzitívnych období a dohliadame na správne prevedenie cvikov.

Tréning obsahuje:
Rehabilitačné metódy
Neuromuskulárne stabilizačné prvky
Proprioceptívne cvičenia na zlepšenie stability
Cvičenia zamerané na zväčšenie rozsahu pohybov

ULTIkids Academy prebieha v našich centrách – v Košiciach, Banskej Bystrici a Spišskej Novej Vsi. Ak máte otázky alebo by ste sa radi tohto programu s deťmi zúčastnili, neváhajte nás kontaktovať!
KONTAKTUJTE NÁS