Firmy

Takmer 60% priznaných chorôb z povolania v Európskej únii sa týka porúch pohybového aparátu. Sedavý spôsob života, nedostatok pohybu, nevyhovujúce pracovné podmienky a zlozvyky sú častými príčinami bolesti a rôznych diagnóz. Ľudia trávia viac ako tretinu života v práci, preto je dôležité, aby udržiavali zdravý životný štýl nielen na pravcovisku, ale aj mimo neho.

Ponúknite svojim zamestnancom ako benefit cvičenie alebo masáž u nás. Dobrá zdravotná kondícia vedie ľudí k optimálnym výkonom, zvyšuje koncentráciu, pozitívne ovplyvňuje správanie, kreativitu, ale aj tímovú spoluprácu. Do našich rúk zverila svojich zamestnancov aj Slovenská Pošta. Naše služby využívajú aj zamestnanci firiem Embraco, Fresh, Global Logic, Continental.

            
 


Školy

Sedenie nad knihami, nedostatok pohybu či veľa času stráveného za počítačom môžu ovplyvniť správny vývoj detí. Vhodne nastaveným cvičebným programom rozhýbeme deti správnym spôsobom a pripravíme ich na rôzne druhy športu na základe ich potenciálu. Keďže deti trávia väčšinu času v škole, je dôležité, aby mali dostatok pohybu a podmienky pre správny vývin.

Odmeňte najlepších športovcov školy programom, ktorý pre nich vytvoríme na mieru. Spolupracujeme aj so školskými športovými klubmi, centrami voľného času či detskými športovými ligami. Podporujeme nádejné športové talenty a vytvárame príležitosti, aby naplno využili svoj potenciál. S Ultimuvom trénuje aj Futbalová akadémia Jupie pod záštitou Mareka Hamšíka. 

Pracovali sme s detmi na školách - Povýšenia sv. Kríža Smižany, Družicová Košice, Nejedlého SNV, Narnia Banská Bystrica, Golianová Banská Bystrica, pre všetky ostatné školy a deti máme program Ultimuv akadémia.

 
 

 

 

Športové kluby

Dlhoročné skúsenosti spojené s inovatívnymi metódami. Aj to sú dôvody, prečo sa stále viac športovcov a športových klubov zveruje do našich rúk. Disponujeme modernými prístrojmi pre rôzne druhy diagnostík, na základe ktorých dokážeme odhaliť nedostatky pohybového aparátu a nastaviť tak vhodný tréningový plán. 

Do rúk sa nám zverila Futbalová akadémia Mareka Hamšíka - Jupie. Trénovali sme s mužskou biatlonovou reprezentáciou Dukla Banská Bystrica. Spoľahla sa na nás aj plavkyňa Barbora Mišendová, reprezentanti v hasičských športoch, sparťania pod vedením Petra Žišku, bežkyňa na lyžiach Alena Prochádzková, cyklista Johan Schwabik či hokejisti HC Košice. Naša posledná spolupráca prebieha s Úniou futbalových profesionálov.

                             

V KAŽDOM CENTRE ULTIMUV SI MÔŽETE UPLATNIŤ KARTY OD NASLEDUJÚCICH PARTNEROV