borntomuv

Pre zdravý a efektívny pohyb

rezervovať Viac o programe

ultimax

Správna technika a maximálny výkon

rezervovať Viac o programe

ultikids

Harmonický vývoj dieťaťa

rezervovať Viac o programe

seniormuv

Aktívny život na dôchodku

rezervovať Viac o programe

borntomuv

Pohybový program BornToMUV je zameraný na zvýšenie dynamiky pohybu, zlepšenie správnych pohybových vzorov a dosiahnutie väčšej celkovej mobility. Je nenáročný a vhodný pre každého - aj pre tých, ktorí s pohybom začínajú. Program pozostáva z kombinácie rôznych rehabilitačných metodík, z ktorých sme pre vás vybrali tie najúčinnejšie a bezpečné cviky, pričom využívame celoreťazové princípy v našom organizme. V našich centrách cvičíme na boso, čím vedieme ľudí k prirodzenému pohybu, zvyšujeme vnímanie a silu chodidla. Štruktúra hodiny sa rozdeľuje na tri časti. Začíname cvičeniami na zvýšenie kapacity pľúc, celkové prekrvenie a rozmobilizovanie tela. Samotné jadro hodiny je kombináciou cvikov z rôznych metodík, ako napr. Hlboký stabilizačný systém, Anatomy Trains, Škola chrbta, NDT Bobath, Kabat, Brunkow, McKenzie, DNS, NMS, Magnus a ďalšie. Cvičenia sú zamerané na prehĺbenie dýchania, stabilizáciu kĺbnych štruktúr, uvoľnovanie a natiahnutie skrátených štruktúr a posilnenie tých oslabených. Zároveň majú priaznivý regeneračný účinok na organizmus. Primerane zvolená záťaž, odborný dohľad a individuálny prístup (aj v skupinových cvičeniach) zabezpečujú minimalizovanie rizika zranenia.

 • Pôsobí ako prevencia bolesti chrbtice, posilní oslabené svalové skupiny, predchádza nesprávnym pohybovým stereotypom,
 • Dynamické cvičenia s neustálou kontrolou pohybu pod odborným dohľadom eliminujú riziko zranenia, spevňujú a stabilizujú celé telo,
 • Využívame moderné pomôcky ako odporové laná, thera-bandy, expandéry a ďalšie.

ultimax

Pohybový program ULTImax predstavuje záťažové cvičenie pod vedením trénera alebo fyzioterapeuta. Správna technika, časovanie a zvolené cviky zabezpečujú tréning kardivaskulárneho a nervovosvalového systému, ako aj tonizáciu svalstva a formovanie postavy. ULTImax odporúčame náročnejším klientom, ktorí majú jasne stanovený cieľ a chcú zlepšiť svoje výkony. Vyvedie vás z pohybového stereotypu čím predídete jednostrannému zaťažovaniu pri rôznych druhoch športu. Rozvíja kondíciu, mobilitu, stabilitu, zvyšuje výbušnosť, svalovú silu, koordináciu pri komplexných pohyboch a znižuje reakčný čas jednotlivca. Koncept hodiny pozostáva z troch častí. V úvode sa rozdýchate, následne sa rozpohybujete a mobilizujete kĺbne štruktúry, čím sa pripravíte na záťaž. Aby sme zlepšili prirodzený pohyb, cvičíme na boso a využívame princípy svalovo-fasciálneho zreťazenia. V jadre hodiny kombinujeme špecificky zvolené cviky, ktoré sú zamerané na jednotlivé potreby klienta - zlepšenie pohybových schopností ako je vytrvalosť, výbušnosť, elasticita, stabilita, kompenzácia pohybu a reakčná schopnosť. Záver hodiny tvorí mobilizácia kĺbov, strečing a dýchacie cvičenia.

 • Zvyšuje celkovú funkčnosť ľudského tela, kontrolu nad ním a posúva hranice vašej fyzickej kondície,
 • Zlepšuje efektivitu, ekonomickosť a techniku pohybu,
 • Využívame rôzne pomôcky ako je vlastné telo, balančné plochy, medicimbaly, kettlebelly, hrazdy, závesné systémy, závažia, plyometrické boxy, prekážky a mnoho ďalších.

ultikids

V pohybovom programe ULTIkids zábavnou formou rozvíjame pohybové schopnosti našich najmenších. Prostredníctvom hier zvyšujeme koordináciu celého tela, podporujeme správny a hlavne zdravý rozvoj pohybového aparátu a kognitívnych funkcií. ULTIkids zabraňuje vytvoreniu nesprávnych pohybových návykov, ktoré vznikajú ako následok sedavého života v škole, a pomáha pretvoriť už získané nevhodné pohybové stereotypy. Deti sú vedené, aby prekonávali výzvy vo forme pohybovej aktivity, čím sa zvyšuje náročnosť na lokomóciu, stabilitu a koordináciu. Vďaka týmto stimulom budú vaše deti pohybovo zdatnejšie a pripravené prekonávať výzvy nielen v pohybe, ale aj v živote. U nás cvičíme na boso, takže navyše pri každom pohybe zvyšujeme vnímanie chodidla, jeho silu a stabilitu, čím vedieme deti k prirodzenému pohybu. ULTIkids predstavuje všeobecný rozvoj pohybovej výkonnosti detí, koordinácie a zábavnou formou upúta ich pozornosť.

 • Individuálnym prístupom predchádza nesprávnym pohybovým stereotypom, zlepšuje koncentráciu a buduje pozitívny vzťah k športu,
 • Pri cvičení využívame rôzne pomôcky ako sú prekážkové dráhy, nestabilné podložky, pomôcky na zvýšenie náročnosti pohybu a upevnenie si správneho pohybového vzoru,
 • Pre všetky zvedavé deti od 5 rokov.

seniormuv

Tento program je určený pre staršiu generáciu, pomáha jej lepšie zvládať pohybové problémy, bolesť, dodáva pozitívnu energiu a naštartuje imunitný systém. Cvičenia sú špeciálne zvolené pre danú vekovú kategóriu - rozvíjajú dynamickosť pohybu, trénujú kardiovaskulárny systém, mobilizujú kĺby a zabezpečujú správne fungovanie organizmu. Cieľom je udržanie aktívneho života, dosiahnutej pohyblivosti a spomalenie opotrebovania kĺbnych štruktúr. Zdravé pohyby pod dohľadom fyzioterapeuta majú rehabilitačný a regeneračný charakter na pohybový aparát. Program pozostáva z troch častí. V prvej sa venujeme správnemu dýchaniu, okysličeniu organizmu a rozmobilizovaniu kĺbnych štruktúr. Cvičíme na boso, aby sme každým pohybom spevňovali chodidlá, zvýšili ich vnímanie, silu a stabilitu. Jadro hodiny pozostáva zo súboru cvikov, ktoré pomáhajú predchádzať zraneniam v teréne, uchovávať funkčnosť svalového aparátu a trénujú koordinačné schopnosti v priestore. Priaznivo pôsobia aj pri mierne chronických bolestiach chrbtice a v rámci prevencie straty pohybových schopností, ktoré sa vekom vytrácajú.

 • Prekrvuje organizmus, podporuje funkčnosť lymfatického systému, správne dýchanie, trávenie a imunitu,
 • Zlepšuje celkovú kondíciu, mobilitu chrbtice a hybnosť kĺbov,
 • Pôsobí ako prevencia proti bolestiam pohybového aparátu, spevňuje celé telo.