ultimuv

„Záleží nám na každej oblasti vášho života.“

Myšlienka, ktorá stojí za zrodom tohto unikátneho projektu, je priniesť komplexný program premeny a pomôcť ľuďom prijať výzvu vykročiť na novú cestu. Cestu, počas ktorej v sebe objavíte neskonalé možnosti svojho tela a svojej vôle. Chceme vám ukázať, ako sa dajú posúvať hranice pohybu, mobility, sily či výkonu, ako sa dá maximalizovať zdravie, šťastie, spokojnosť a mnohé ďalšie kľúčové oblasti vášho života. Sme tím skúsených ľudí presvedčených o tom, že náš projekt dokáže skvalitniť život každému, kto sa nám zverí do rúk. Investujeme do moderných priestorov s vyspelým vybavením, v ktorých sa stretnete s odborníkmi na fyzioterapiu, s trénermi, s masérmi, inštruktormi a mnohými ďalšími, ktorí sú odhodlaní pomôcť vám dosiahnuť nové méty na vašej ceste za zmenou. Pozývame vás do nového sveta – do sveta, v ktorom sa dokážete hýbať správne, v ktorom sa dokážete vzoprieť svojej bolesti, a v ktorom dokážete reálne zvýšiť svoj výkon. Pozývame vás do sveta Ultimuv.


naša misia

„Záleží nám na každom kroku.“

Našou misiou je dostať správu o možnosti plnohodnotného života k čo najväčšiemu počtu ľudí. Chceme budovať špecializované centrá nielen v rámci Slovenska, ale i zahraničia a poskytovať tie najkvalitnejšie služby v oblasti cvičenia, diagnostiky, výživy, dokonca aj funkčného oblečenia.

Chceme, aby v sebe ľudiaobjavili elementárnu schopnosť správne sa hýbať a zlepšovať sa po každej stránke. Sme presvedčení o tom, že vďaka naším odborníkom, špecializovaným prístrojom a programom dokážeme priniesť pozitívnu zmenu do života každého človeka.

naše
hodnoty

„Záleží nám na pevných hodnotách“

Profesionálnosť

Sme presvedčení o tom, že sme dostatočne teoreticky i prakticky skúsení, aby sme mohli hovoriť o správnosti pohybov pri chôdzi, behu či v športe ako takom. Naše hypotézy a váš progres dokážeme presne merať a analyzovať.

Rovnosť

V našich centrách sa každý cíti príjemne a uvoľnene. Navštevujú nás deti, aktívni športovci i seniori, ku ktorým pristupujeme tak, aby sa k nám vždy radi vrátili. Podporujeme ich, povzbudzujeme a vedieme správnym smerom, bez ohľadu na fyzickú zdatnosť či vek.

Ekologickosť

Súčasťou našej filozofie je prepojiť zdravý spôsob života s ohľaduplnosťou k prírode. Čo hlásame, to aj žijeme, preto sa u nás stretnete so silným eco-friendly prístupom a presadzovaním ekologických princípov vo všetkom, čo robíme.

Inovácia

Sme v neustálom pohybe, pretože veríme, že vždy je čo zlepšovať. Máme nielen najmodernejšie prístroje, s ktorými dokážeme preraziť v profesionálnych kruhoch, ale pracujeme na tom, aby sme aplikovali nadobudnuté poznatky a skúsenosti do všetkého čo robíme.

Veríme, že aj vďaka našim hodnotám sa náš koncept stane neprekonateľným.

prístroje
a metodiky

„Záleží nám ako.“

Svalová analýza

Svalová analýza je zameraná na zhodnotenie stavu pohybového aparátu v statike i dynamike. Pomáha nám odhaliť príčiny zdravotných problémov z dôsledku svalových nerovnováh, zistiť, ktoré svaly sú oslabené či preťažené.

EMG vyšetrenie

Eletromyografické vyšetrenie je určené na meranie funkčnosti svalov a miery svalovej aktivity. Pomocou špeciálneho prístroja zachytávame elektrickú aktivitu svalov a sledujeme ich činnosť.

3D analýza

3D analýza nám poskytne detailný a komplexný obraz o pohybe, vďaka čomu je možné zdokonaliť jeho techniku. Táto analýza nám pomôže detailne posúdiť techniku vykonávaného pohybu, odhaliť prípadné slabé stránky a vďaka tomu zvýšiť výkon.

Spiroergometria

Telesná zdatnosť je hlavným výkonnostným kritériom pre rôzne spektrum športových aktivít. Spiroergometria prostredníctvom záťažových testov odhalí vašu výkonnosť a na základe zozbieraných údajov stanovíme ideálne tréningové zóny.

Podologické vyšetrenie

Podologické vyšetrenie predstavuje vyšetrenie chodidiel a dolných končatín od bedier dole. Spadá sem konzultácia s klientom a kompletná prehliadka stavu dolných končatín od správneho postavenia nožnej klenby až po diagnostiku prípadných anomálií.

náš tím