Kurzy Anatomy Trains po prvýkrát na Slovensku!

Anatomy Trains prináša nový pohľad na ľudské telo, tkanivá a ich funkčnosť. Odhaľuje spôsob a princípy, podľa ktorých naše tkanivá pracujú pri pohybe a udržiavaní rovnováhy. Kĺzanie krycích tkanív, tuhosť šlachového retinakula, samotná funkcia fascie a vlastnosti krycích tkanív. Unikátne certifikované kurzy odkrývajú možnosti ako zmeniť postavenie štruktúr manuálne, ovplyvňovaním mäkkých tkanív. Vytvárajte dlho pretrvávajúce zmeny v nastavení postúry, ktoré sú viditeľné a majú priaznivý vplyv na zdravotný stav, resp. správnu biomechaniku pohybu.

Anatomy Trains nazerá na ľudské telo ako na funkčný celok, skladajúci sa z jednotlivých častí, ktoré sú vzájomne prepojené. Vedie k novým praktickým postupom na zvýšenie stability, koordinácie a rieši dlhotrvajúce kompenzačné mechanizmy držania tela a pohybu. Táto metóda je vhodná pre fyzioterapeutov, manuálnych terapeutov, osobných trénerov, masérov a atlétov.

Kompletné informácie o Kurzoch Anatomy Trains nájdete na: https://www.anatomytrains.ultimuv.com/?lang=sk


3 kurzy, ktoré zmenia váš pohľad na anatómiu

V ponuke máme na výber z 3 kurzov:

9. - 10. november 2019
KURZ ANATOMY TRAINS BODY READING
termín čoskoro
KURZ ANATOMY TRAINS IN STRUCTURE AND FUNCTION
termín čoskoro
KURZ ANATOMY TRAINS IN TRAINING COURSE

Kompletné popisy kurzov a harmonogram nájdete na: https://www.anatomytrains.ultimuv.com/courses?lang=sk
 

Nezabudnite na prepredaj a akciové ceny!

Pri každom kurze máte možnosť zakúpiť ho v predpredaji. Získajte zvýhodnenú cenu a rezervujte si miesto hneď teraz!

Rezervujte sa so zvýhodnenou cenou: https://www.anatomytrains.ultimuv.com/book-now?lang=sk