Skip links

Prehľad kurzov BORN TO MUV

Prehľad našich kurzov

Uvedené kurzy reprezentujú koncept BORN TO MUV, od základnej úrovne (Základný kurz A a Základný kurz B) až po špecializované kurzy zamerané na špecifické oblasti pohybového aparátu. Pre záujemcov ponúkame možnosť získania licencie Trénera konceptu BORN TO MUV, ktorá garantuje vaše znalosti a navyše vás oprávňuje používať značku BORN TO MUV v rámci vlastných služieb.

Všetky kurzy sú podmienené účasťou na Základnom kurze A, ktorý prezentuje základné poznatky nevyhnutné k pochopeniu ďalších súvislostí.

BORN TO MUV: ZÁKLADNÝ KURZ A

BORN TO MUV: ZÁKLADNÝ KURZ B

Kurz: Chôdza

Kurz: Beh