Skip links

Pohyb u detí: Ako často by sa mali hýbať v rámci týždňa?

Pohyb je prirodzenou súčasťou nášho života. Výraznú úlohu zohráva najmä pri vývine detí. Zlom však nastáva vo veku 6 rokov, keď deti “sadnú” do školských lavíc a obmedzí sa ich spontánny pohyb. Čo tento zlom spôsobuje a ako predísť jeho dlhodobým dopadom na pohybový aparát dieťaťa?

Sedenie v škole

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, ako vplýva na dieťa a jeho správny vývoj každodenné niekoľkohodinové sedenie v škole? Pri dlhom sedení a práci pri stole automaticky dochádza k zhoršovaniu pohybových stereotypov nadobudnutých prirodzeným vývinom. Mení sa spôsob dýchania, svalstvo ochabuje a skracuje sa. Sedenie vyžaduje statickú polohou, čo znamená, že deti strácajú optimálne držanie tela, začínajú sa hrbiť, skracujú sa im posturálne svaly a predsúvajú hlavu dopredu.

Svoj podiel na tom má aj časté používanie mobilu, tabletu, vysedávanie pred televízorom či počítačom. Predísť budúcim negatívnym dopadom alebo zmierniť súčasné zdravotné problémy sa však dá prostredníctvom vhodnej pohybovej aktivity a športu.

Pravidelný pohyb pomáha aj pri rozvoji osobnostných čŕt a podporuje prácu v kolektíve, zodpovednosť, vytrvalosť, cieľavedomosť a kreativitu. Navyše, v tomto veku je mimoriadne dôležité vhodným spôsobom vybudovať pozitívny vzťah k pohybu, pretože skôr či neskôr sa táto snaha premietne aj na miere angažovanosti dieťaťa pri ďalších aktivitách.

Deti od 6 do 14 rokov by sa mali hýbať až 27 hodín týždenne.

Viac pohybu = optimálny vývin dieťaťa

Aj keď deti majú niekoľko hodín v týždni telesnú výchovu, podľa výskumov to nestačí. Ideálne by sa mali deti od 6 do 14 rokov hýbať a vykonávať aktivitu v rozsahu 22 až 27 hodín počas týždňa. To znamená, že pre optimálny vývin dieťaťa je to približne 3 až 4 hodiny denne. Nemusí ísť len o športové výkony – stačí ich viesť k prirodzenému aktívnemu spôsobu života. Môže to byť aj obyčajná naháňačka s kamarátmi, rôzne hry vonku, chodenie pešo, na bicykli, sánkovačka, venčenie psíka…

Pokiaľ ide o organizované pohybové aktivity, je dobré, ak dieťa navštevuje 2 – 3 krúžky. Nechajte ho, aby si vybralo šport alebo pohybovú aktivitu, ktorá ho baví, a skombinujte to s cvičením, ktoré je pre jeho telo prospešné (napr. všeobecná pohybová príprava a kompenzačné cviky k športu).

Ako začať a „neprestreliť“?

Dieťa vo veku 6 – 10 rokov stále rozvíja svoj pohybový potenciál a rozširuje si množstvo ovládaných zručností. Preto je potrebné obsiahnuť u neho čo najväčšie množstvo pohybových aktivít – gymnastika, športové hry, plávanie, atletika, bicyklovanie a ďalšie aktivity, ktoré dieťa rado vykonáva.

Vo vyššom veku, 10 – 14 rokov, sa môžu špecifikovať na 1 – 2 činnosti, ktoré sú pre dieťa prínosom psychicky aj fyzicky. Sústrediť sa na športový výkon by sa mali až po tomto období. Často vidíme „prváčikov“, ktorých rodičia zapíšu na konkrétny šport a už v tomto veku začína byť dieťa tréningami jednostranne zaťažované, pričom z pohľadu na zdravý vývoj by sa malo venovať širokospektrálnemu pohybu.


Hľadáte vhodnú pohybovú aktivitu pre svoje dieťa?

ULTIkids Academy predstavuje ideálnu voľbu. Vďaka úzkej spolupráci trénerov a fyzioterapeutov bude dieťa rozvíjať nielen svoje pohybové zručnosti, ale zároveň sa naučí, ako sa správne a efektívne hýbať. Pomocou modernej diagnostiky sledujeme jeho progres a pomáhame zlepšiť pohybové stereotypy, navyše po jeho absolvovaní dokážeme navrhnúť, v akej športovej oblasti môže dieťa vyniknúť.

Ukážka ULTIkids Academy