Skip links

Licencovanie BORN TO MUV

Licencia: Tréner konceptu BORN TO MUV

Pre trénerov a ostatných záujemcov prinášame možnosť získať licenciu „Tréner konceptu BORN TO MUV“, ktorá oprávňuje nositeľa používať značku BORN TO MUV v rámci svojej praxe. Táto značka zároveň garantuje, že tréner využíva praktické aj teoretické poznatky z konceptu na nami vyžadovanej úrovni.

Výhody licencie

  • Posuňte svoje služby na pokročilú úroveň a začnite poskytovať svojim klientom nielen dobrý pocit z tréningu, ale zároveň starostlivosť o ich pohybový aparát na komplexnej úrovni.
  • Poskytujte služby s vyšším štandardom – pochopte vnútorné súvislosti ľudského tela a naučte sa korigovať dysbalancie, zlepšite techniku a pracujte metodicky na odstraňovaní bolesti.
  • Naučte sa vyberať vhodné cviky a alternatívy s ohľadom na zdravotný stav klienta, prípadne včas odhaľte príčiny, ktoré by sa klasickým tréningom zhoršili.
  • Spestrite svoje tréningové plány – jednotlivé cviky konceptu BORN TO MUV môžete zakomponovať do tréningov. Budete tak poskytovať vysoko individuálnu službu na mieru.
  • Zvýšte svoju konkurencieschopnosť v rámci trhu a začnite používať značku BORN TO MUV.

Kurzy vyžadované na zloženie licenčnej skúšky

Východisko predstavuje Základný kurz A, po ktorom je potrebné absolvovať ďalšie kurzy podľa doleuvedenej infografiky. K úspešnému získaniu licencie, je potrebné všetky kurzy absolvovať v priebehu 1 roka. Nasleduje skúška, po ktorej sa úspešný kandidát stáva licencovaným Trénerom konceptu BORN TO MUV s platnosťou licencie na 2 roky. Po uplynutí platnosti je potrebné licenciu obnoviť formou opätovnej skúšky.

1

BORN TO MUV: Základný kurz A

2

BORN TO MUV: Základný kurz B

3

BORN TO MUV: Chôdza

4

BORN TO MUV: Beh

Ak absolvujete všetky uvedené kurzy do 1 roka, môžete požiadať o licenčné skúšky na info@ultimuv.com a následne sa dohodneme na termíne, prípadne vám podáme všetky potrebné informácie. Skúšky obvykle prebiehajú po kurzoch Beh a Chôdza (kliknite sem pre najbližšie termíny).