Skip links

Kurzy BORN TO MUV

…aby pohyb nebolel

Predstavujeme sériu kurzov a workshopov z konceptu BORN TO MUV, pripravenú odborníkmi zaoberajúcimi sa komplexným pochopením pohybu a fungovania ľudského tela.

REZERVUJTE SI MIESTO

Nový pohľad na fungovanie ľudského tela

Koncept BORN TO MUV je výsledkom práce fyzioterapeutov a trénerov, ktorí spojili poznatky z oblasti biomechaniky pohybu, anatómie a fyzioterapie. Vychádza z platformy Anatomy Trains od Toma Myersa. V našej ponuke nájdete celodenné odborné kurzy, ale aj skrátené workshopy pre širokú verejnosť.

Kurzy BORN TO MUV

Celodenné odborné kurzy pre profesionálov z oblasti fyzioterapie, trénerstva, lekárstva a všetkých odborov zaoberajúcich sa pohybom. Každý kurz je ohodnotený Slovenskou komorou fyzioterapeutov 6,5 kreditmi a v závere kurzu vystavujeme absolventom certifikáty. Pozostáva z teoretickej a praktickej (cvičebnej) časti.

Workshopy BORN TO MUV

Predstavujú skrátené verzie kurzov zamerané predovšetkým na praktické poznatky a cvičebnú časť. Cieľom je priniesť hodnotné poznatky do života, športu alebo akejkoľvek aktivity bez potreby ovládať komplexnú teóriu. Ideálne pre športovcov, aktívnych ľudí, ale aj ľudí, ktorí sa chcú zlepšovať a vedieť viac o svojom tele.

VIAC O KURZOCH
UŽ ČOSKORO

Východiská konceptu

V našich kurzoch vychádzame zo 40-ročného výskumu Anatomy Trains od Toma Myersa s dôrazom na 3 hlavné oblasti – tensegritu, fasciálnu sústavu a myofasiálne línie. Tieto teoretické poznatky sme následne premietli do praktických cvikov a pohybov v sérii kurzov BORN TO MUV.

VIAC O KURZOCH

V koncepte BORN TO MUV sa venujeme aj nasledovným otázkam

Ako tensegrita, fasciálna sústava a myofasiálne línie ovplyvňujú správne držanie tela – viac o tensegrite a líniách

Ako uvoľniť jednotlivé štruktúry a umožniť im voľný pohyb v súlade s myofasciálnymi líniami

Ako správne a efektívne premietnuť teoretické poznatky do praktických cvičení pre vás a vašich klientov / pacientov

Ako nastaviť jednotlivé štruktúry tela do optimálnej polohy voči gravitácii pri akejkoľvek aktivite

Ako môžeme ovplyvňovať štruktúry za pomoci vlastného tela (Základný kurz A) alebo s cvičebnými pomôckami (Základný kurz B)

Ako vytvárať ucelené tréningy s ohľadom na prevenciu a bezbolestný pohyb

Základné informácie o kurzoch

Komu sú určené kurzy BORN TO MUV

Zameriavame sa na odborníkov, ktorí sa venujú ľudskému telu a pohybu v rámci rôznych profesií. Poznatky ocenia fyzioterapeuti, tréneri, lekári alebo maséri.

Odborné kurzy = 6,5 kreditu

Všetkým našim kurzom pridelila Slovenská komora fyzioterapeutov v rámci sústavného vzdelávnia 6,5 kreditu.

Možnosť licencovania na trénera konceptu

Pre všetkých záujemcov ponúkame možnosť získať licenciu „Tréner konceptu BORN TO MUV“.

Viac o licencii

Čo získate v rámci kurzov?

Certifikát

Po každom absolvovaní kurzu získavate certifikát vydaný lektorom

Učebné pomôcky

Všetky kurzy materiálne zabezpečujeme, vrátane písacích potrieb a vytlačenej prezentácie s miestom na poznámky

Odpovede na vaše otázky

Doplňujúce otázky, dobrá atmosféra a priestor na diskusiu sú samozrejmosťou pri každom kurze

Referencie