Skip links

Kurz BORN TO MUV: Chôdza

BORN TO MUV: Chôdza

Cena: 85 € / osoba

REZERVUJTE SI TERMÍN

Kurz je určený predovšetkým pre odbornú verejnosť

6,5 kreditu uznaného Slovenskou komorou fyzioterapeutov

Špecializovaný kurz – je potrebné najprv absolvovať Základný kurz A

Budete potrebovať: športové oblečenie

Lektor: Tomáš Rusňák, SB, INHC

Špecializovaná nadstavba Základného kurzu A sa venuje celostnému pohľadu na chôdzu a krok, ako základný prvok chôdze – od vývojovej kineziológie, tradičnej biomechaniky až po vertikálny a horizontálny mechanizmus. Naučíte sa hodnotiť a predikovať najslabšie miesta v reťazcoch, eliminovať dysbalancie a korigovať jednotlivé segmenty ľudského tela v každom kroku. Pochopte ako vplýva chôdza na ľudské telo a odhaľte jej vnútorné súvislosti v komplexnom a detailnom pohľade s dôrazom na správne držanie tela a bezbolestné prevedenie pohybu.

Kurz je postavený na poznatkoch z oblasti tensegrity, myofasciálnych línií a fasciálneho systému, pričom ich budeme aplikovať nielen vo forme cvikov, ale aj interaktívnou formou. Vzájomným cieleným sledovaním sa dozviete ako správne identifikovať, interpretovať a odsledovať chybné fázy kroku, aby ste mohli začať pracovať na ich odstránení.

Významnou súčasťou kurzu je aj téma prevencie,  dýchania, správneho prechodu na čoraz populárnejšiu barefootovú (bosú) chôdzu a dozviete sa aj o vplyve chôdze na ľudský organizmus v širších súvislostiach (metabolizmus, pulmonálny a kardiovaskulárny systém). Svoje miesto na kurze majú aj modelové príklady a dotkneme sa aj témy, ako zvoliť správnu obuv.

› 8:30 – 9:30 teoretický úvod do problematiky chôdze, vysvetlenie rôznych prístupov, tensegrity pohľad na statiku a dynamiku chôdze
› 9:30 – 10:15 interaktívne prevedenie rôznymi spôsobmi chôdze, teória + prax, ukážka rôznch štýlov, korekcia v pohybe
› 10:15-10:30 coffee break + snack
› 10:30 – 12:00 sekvencia kroku a chôdze v sagitálnej rovine, biomechanika, aspekcia, palpácia, navigácia do pohybu cez špecifické cviky/povrchová predná a zadná línia – teória + prax
› 12:00 – 12:45 obed
› 12:45 – 14:00 sekvencia kroku a chôdze vo frontálnej rovine, biomechanika, aspekcia, palpácia, navigácia do pohybu cez špecifické cviky/laterálna línia + špirálna línia – teória + prax
› 14:00 – 14:15 coffee break + snack
› 14:15– 15:45 sekvencia kroku a chôdze v transverzálnej rovine, biomechanika, aspekcia, palpácia, navigácia do pohybu cez špecifické cviky/predná a zadná funkčná línia + línie paží, hlboká funkčná línia– teória + prax
› 15:45 – 16:00 záverečná diskusia – otázky a odpovede
› 16:00 ukončenie kurzu a odovzdávanie certifikátov

Ciele kurzu

– Celostný pohľad na chôdzu so všetkými aspektmi, ktoré ju ovplyvňujú v pozitívnom aj negatívnom zmysle
– Ako dosiahnuť správne držanie tela v statike aj dynamike v súvislostiach s myofasicálnymi reťazcami a nadväzujúc na cviky zo Základných kuzov BORN TO MUV
– Ako správne aplikovať vedomosti do praktického využitia – identifikácia, interpretácia problému a navigácia do správneho pohybového vzoru na základ
– Pochopiť vplyv chôdze na celý organizmus a pohybový aparát
– Získať praktické poznatky, ktoré môžete začať využívať hneď po absolvovaní kurzu

Čo dostanete

– Schopnosť aspektovať chôdzu z rôznych rovín
– Komplexné znalosti z viacerých oblastí nielen o samotnej chôdzi, ale aj o prevencii, výbere správnej (barefootovej) obuvi, správnom dýchaní, význame chôdze a jej vplyve na ľudský organizmus
– Rozšírený nástroj na poznanie a čítanie vášho tela a vašich klientov
– Znalosti a informácie pre cielené stratégie ako zlepšiť efektívnosť pohybu v chôdzi
– Učebné skriptá a certifikát

Termíny Kurzu BORN TO MUV: Chôdza

Termín

Miesto

Rezervácia

12.12.2020 | 8.30 – 16.00

Ultimuv Košice, Južná trieda 3

Rezervácia