Skip links

Kurz BORN TO MUV: Beh

Kurz BORN TO MUV: Beh

Cena: 85 € / osoba

REZERVUJTE SI TERMÍN

Kurz je určený predovšetkým pre odbornú verejnosť

6,5 kreditu uznaného Slovenskou komorou fyzioterapeutov

Špecializovaný kurz – je potrebné najprv absolvovať Základný kurz A

Budete potrebovať: športové oblečenie

Lektor: Tomáš Rusňák, SB, INHC

Špecializovaný kurz venovaný detailnému pohľadu na jednotlivé fázy behu a jeho vplyvu na ľudský organizmus v širších súvislostiach. Zameriame sa na tensegritu – držanie tela, správne uloženie segmentov tela voči sebe, ako aj ich postavenie v každej krokovej fáze behu. Súčasťou kurzu je aj detailné analyzovanie jednotlivých sekvencií kroku pri behu v súvislostiach s myofasicálnymi reťazcami. Naučíte sa rôzne postupy na zvyšovanie efektivity behu odstraňovaním dysbalancií v rámci pohybového aparátu.

Oboznámime vás s cyklickým významom behu, prevenciou aj s tým, ako beh vplýva na držanie tela (a naopak). Získate vedomosti o tom, ako správna tensegrita počas behu môže pomáhať meniť naše držanie tela z dlhodobého pohľadu. Komplexne sa pozrieme na celé telo – od postavenia tela, chodidla a dalších segmentov, ich vplyv na zdravý beh, prípadne bolesť. Využijeme aj bežiaci pás na interkatívnu analýzu behu pre maximálne využite poznatkov v praxi.

Významnou súčasťou kurzu sú aj mimoriadne praktické poznatky o výbere správnej obuvi a efektívnom prechode na barefootovú obuv. Budeme sa venovať aj téme ako behať od prvého plynulého kilometra až po maratón, ktoré obohatíme o konkrétne odporúčania, overené postupy, plány, návody, rady do tréningu a preberieme si najčastejšie otázky, ktoré trápia bežcov.

› 8:30 – 9:30 teoretický úvod do problematiky behu, vysvetlenie rôznych prístupov, tensegrity pohľad na statiku a dynamiku behu
› 9:30 – 10:15 interaktívne prevedenie rôznymi spôsobmi behu, teória + prax, ukážka rôznych štýlov, korekcia v pohybe
› 10:15-10:30 coffee break + snack
› 10:30 – 12:00 sekvencia behu v sagitálnej rovine, biomechanika, aspekcia, palpácia, navigácia do pohybu cez špecifické cviky / povrchová predná a zadná línia – teória + prax
› 12:00 – 12:45 obed
› 12:45 – 14:00 sekvencia behu vo frontálnej rovine, biomechanika, aspekcia, palpácia, navigácia do pohybu cez špecifické cviky / laterálna línia + špirálna línia – teória + prax
› 14:00 – 14:15 coffee break + snack
› 14:15– 15:45 sekvencia behu v transverzálnej rovine, biomechanika, aspekcia, palpácia, navigácia do pohybu cez špecifické cviky / predná a zadná funkčná línia + línie paží, hlboká funkčná línia– teória + prax
› 15:45 – 16:00 záverečná diskusia – otázky a odpovede
› 16:00 ukončenie kurzu a odovzdávanie certifikátov

Ciele kurzu

– Celostný pohľad na beh so všetkými aspektmi, ktoré ho ovplyvňujú v pozitívnom aj negatívnom zmysle
– Ako dosiahnuť správne držanie tela v súvislostiach  myofasicálnych reťazcov, nadväzujúc na cviky zo Základných kuzov BORN TO MUV
– Interaktívna forma výučby – súčasťou kurzu je aj beh na bežiacom páse a interaktívny rozbor behu
– Ako správne aplikovať získané vedomosti do praktického využitia – identifikácia, interpretácia problému pri behu a navigácia do správneho pohybového vzoru
– Pochopiť vplyv behu na celý organizmus a pohybový aparát
– Získať praktické poznatky, ktoré môžete začať využívať hneď po absolvovaní kurzu

Čo dostanete

– Schopnosť aspektovať / vyhľadať / interpretovať chyby pri behu z rôznych rovín a v celostnom pohľade
– Komplexné znalosti z viacerých oblastí nielen o behu, ale aj o prevencii, výbere správnej (barefootovej) obuvi, správnom dýchaní, význame chôdze a jej vplyve na ľudský organizmus
– Praktiké poznatky a odpovede na najčastejšie otázky spájané s behom
– Rozšírený nástroj na poznanie a čítanie vášho tela a tela vašich klientov
– Znalosti a informácie pre cielené stratégie ako zlepšiť efektívnosť pohybu pri behu
– Učebné skriptá a certifikát

Termíny Kurzu BORN TO MUV: Beh

Termín

Miesto

Rezervácia

13.12.2020 | 8.30 – 16.00

Ultimuv Košice, Južná trieda 3

Rezervácia