Skip links

Eventy Ultimuv

Bežkovanie s olympioničkou Ľubomírou Kalinovou

1.2.2019 | Miesto: BB | Cena: 10 € | Kategória: začiatočníci a mierne pokročilí

Bežkovanie pre deti aj dospelých a všetkým fanúšikom tohto zimného športu, na ktorom sa naučíte zvládať podstatné základy bežkovania a osvojíte si správnu techniku.

Bežkovanie s olympioničkou Ľubomírou Kalinovou

2.2.2019 | Miesto: BB | Cena: 10 € | Kategória: začiatočníci a mierne pokročilí

Bežkovanie pre deti aj dospelých a všetkým fanúšikom tohto zimného športu, na ktorom sa naučíte zvládať podstatné základy bežkovania a osvojíte si správnu techniku.

Bežkovanie s majstrom Slovenska Petrom Žiškom

15.2.2019 | Miesto: Uloža/Levoča | Cena: 50 € | Kategória: začiatočníci a mierne pokročilí

Celodňové bežkovanie určené všetkým fanúšikom tohto zimného športu, na ktorom sa naučíte zvládať podstatné základy bežkovania, zrealizujete ich do praxe a osvojíte si správnu techniku, ktorú vám predstaví Peter Žiška.

Bežkovanie s majstrom Slovenska Petrom Žiškom

16.2.2019 | Miesto: Štrbské Pleso | Cena: 50 € | Kategória: začiatočníci a mierne pokročilí

Celodňové bežkovanie určené všetkým fanúšikom tohto zimného športu, na ktorom sa naučíte zvládať podstatné základy bežkovania, zrealizujete ich do praxe a osvojíte si správnu techniku, ktorú vám predstaví Peter Žiška.

Workshop: Úvod do BORN TO MUV

7.3.2019 | Miesto: KE | Cena: 45/65€ € | Kategória: široká aj odborná verejnosť

Born To MUV predstavuje úvod do série workshopov zaoberajúcich sa komplexným pochopením fungovania tela ako celku v tensegrity pohľade – ako dosiahnuť efektívny pohyb, výkon, ako korigovať nesúlad v jednotlivých štruktúrach tela s dôrazom na bezbolestné prevedenie pohybu.

Workshop: Úvod do BORN TO MUV

14.3.2019 | Miesto: SN | Cena: 45/65€ € | Kategória: široká aj odborná verejnosť

Born To MUV predstavuje úvod do série workshopov zaoberajúcich sa komplexným pochopením fungovania tela ako celku v tensegrity pohľade – ako dosiahnuť efektívny pohyb, výkon, ako korigovať nesúlad v jednotlivých štruktúrach tela s dôrazom na bezbolestné prevedenie pohybu.

Workshop: Úvod do BORN TO MUV

15.3.2019 | Miesto: BB | Cena: 45/65€ € | Kategória: široká aj odborná verejnosť

Born To MUV predstavuje úvod do série workshopov zaoberajúcich sa komplexným pochopením fungovania tela ako celku v tensegrity pohľade – ako dosiahnuť efektívny pohyb, výkon, ako korigovať nesúlad v jednotlivých štruktúrach tela s dôrazom na bezbolestné prevedenie pohybu.