Skip links

BORN TO MUV: Základný kurz B

BORN TO MUV: ZÁKLADNÝ KURZ B

Cena: 85 € / osoba

TERMíNY ČOSKORO

Kurz je určený predovšetkým pre odbornú verejnosť

6,5 kreditu uznaného Slovenskou komorou fyzioterapeutov

Nadstavbový kurz – je potrebné najprv absolvovať Základný kurz A

Budete potrebovať: športové oblečenie

Lektor: Tomáš Rusňák, SB, INHC

Teoretická aj praktická nadstavba pre všetkých záujemcov, ktorí absolvovali Základný kurz A. Sústreďuje sa predovšetkým na cvičebnú časť a praktické využitie cvikov s pomôckami v rôznych variáciách. Vychádzame z jednotlivých pohybov z kurzu A a rozvíjame ich s ohľadom na praktické využitie pri športe alebo práci s klientom.

V tomto kurze sa zameriame na využitie jednotlivých pohybov v dynamickom pohybe s použitím pomôcok (balančná podložka, elastický / statický odpor), pre zvýšenie predpínania jednotlivých svalovo fasciálnych reťazcov. Predstavuje spôsob ako pochopiť ďalšie súvislosti ľudského tela a jeho súčastí. Ideálny spôsob ako dosiahnuť lepší výkon v športe, s dôrazom na prevenciu zranení a bezbolestného pohybu.

› 8:30 – 9:15 teoretické východiská
› 9:15 – 10:45 teoretické a praktické východiská k využívaným princípom s pomôckami
› 10:45 – 11:00 coffee break + snack
› 11:00 – 12:15 povrchová predná a zadná línia – teória + prax s využitím pomôcok
› 12:15 – 13:00 obed
› 13:00 – 14:15 laterálna línia + špirálna línia – teória + prax  s využitím pomôcok
› 14:15 – 14:30 coffee break + snack
› 14:30 – 15:45 predná a zadná funkčná línia + línie paží, hlboká funkčná línia – teória + prax  s využitím pomôcok
› 15:45 – 16:00 záverečná diskusia – otázky a odpovede
› 16:00 ukončenie kurzu a odovzdávanie certifikátov

Ciele kurzu

– Oboznámiť sa komponentami a vlastnosťami fascií s využitím pre efektívnejší pohyb v bežnom živote a športe
– Naučiť sa východiská, zásady a princípy fasciálneho tréningu
– Aplikovať vedomosti a zručnosti na určenie stratégie na zlepšenie efektívnosti pohybu s využitím elastického odporu, odporu tiaže a nestabilnej podložky

Čo dostanete

– Aktuálne informácie zo sveta tréningu fascií
– Nástroj na poznanie a čítanie vášho tela a vašich klientov
– Znalosti a informácie na cielené stratégie ako zlepšiť efektívnosť pohybu vo všetkých rovinách pohybu
– Učebné skriptá a certifikát
– Možnosť zakúpiť si brožúru s popisom cvičení