Skip links

BORN TO MUV: Základný kurz A

BORN TO MUV: ZÁKLADNÝ KURZ A

Cena: 85 € / osoba

TERMíNY ČOSKORO

Kurz je určený predovšetkým pre odbornú verejnosť

6,5 kreditu uznaného Slovenskou komorou fyzioterapeutov

Úvodný kurz – nie je vyžadovaný predošlý absolvovaný kurz

Budete potrebovať: športové oblečenie

Lektor: Tomáš Rusňák, SB, INHC

Kurz predstavuje teoretické aj praktické východisko celého konceptu BORN TO MUV. Je určený prevažne pre odborníkov (trénerov, fyzioterapeutov alebo doktorov), ktorí chcú nazerať na pohyb v jeho celosti a hlbších súvislostiach a využiť ich aktívne pri práci s klientom/pacientom.

Naučte sa nazerať na pohybový aparát v novom pohľade BORN TO MUV. V základnom kurze A kombinujeme teóriu doplnenú praktickými cvičeniami, vďaka ktorým pochopíte úlohu a fungovanie myofasciálnych línií, fasciálnej sústavy a tensegrity v ľudskom tele. Naši lektori vám predstavia spôsob ako korigovať, správne interpretovať a odstrániť dysbalancie pohybového aparátu prostredníctvom vhodne zvolených cvikov.

Pohyb rozvinieme cez svalovo-fasciálne (myofasciálne) línie, naučíte sa nastaviť kĺby do optimálneho postavenia v stoji, sede a v každom pohybe, ktorý vykonávate počas dňa. Cvičebná časť je zameraná predovšetkým na prevedenie cvikov realizovaných s vlastným telom.

› 8:30 – 10:15 teoretický úvod do metodiky
› 10:15 – 10:30 coffee break + snack
› 10:30 – 12:00 vysvetlenie línií + povrchová predná a zadná línia – teória+prax
› 12:00 – 12:45 obed
› 12:45 – 14:00 laterálna línia + špirálna línia – teória+prax
› 14:00 – 14:15 coffee break + snack
› 14:15– 15:45 predná a zadná funkčná línia + línie paží, hlboká funkčná línia– teória+prax
› 15:45 – 16:00 záverečná diskusia – otázky a odpovede
› 16:00 ukončenie kurzu a odovzdávanie certifikátov

Ciele kurzu:

– Porozumieť základnému usporiadaniu kostí, kĺbov, svalov a fascií v relatívnom nastavení nášho tela
– Oboznámiť sa s fasciami, ich vlastnosťami, funkciami a vplyvom na držanie tela a tensegritu
– Naučiť sa na základe cielených pohybov vnímať svoje telo podľa anatomických línií
– Aplikovať tieto vedomosti a zručnosti na určenie stratégie na zlepšenie posturálnych nedostatkov

Čo dostanete:

– Aktuálne informácia zo sveta fascií
– Nástroj na poznanie a čítanie vášho tela a tela vašich klientov
– Znalosti a informácie na cielené stratégie ako riešiť nesprávne nastavenie jednotlivých segmentov pohybom
– Učebné skriptá a certifikát
– Možnosť zakúpiť si brožúru s popisom cvičení