Nová služba v novoveskom centre: Terapia štrukturálnej práce s telom

Pridané služby  |  terapia  |  pohyb  |  rehabilitácia

Ak chcete zlepšiť svoje pohybové schopnosti, športové výsledky alebo sa zbaviť bolesti, terapia štrukturálnej práce s telom je určená práve pre vás. Ľudské telo je jedinečný organizmus, v ktorom sú jednotlivé časti prepojené a vzájomne spájané.

MÁTE ZÁUJEM O HODINU ŠTRUKTURÁLNEJ PRÁCE S TELOM?
OBJEDNAJTE SA V NAŠOM CENTRE

Ultimuv Spišská Nová Ves

spisskanovaves@ultimuv.com
0948 215 798

Naším cieľom je nastoliť rovnováhu a obnoviť optimálny pohyb a polohu tela v priestore, aby sa každý cítil vo svojom tele prirodzene. Táto terapia môže byť skvelým spôsobom aj pri riešení problémov chronickej bolesti, ktorých príčiny vznikajú v rôznych štruktúrach tela.

Pre koho je terapia určená?
pre všetkých, ktorých trápia bolesti chrbta, preťaženie či posturálne nedostatky
pre jednotlivcov s chronickou bolesťou rôzneho pôvodu
❱ pre zdravých ľudí, ktorí sa chcú o seba starať preventívne
 
Čo je štrukturálna práca s telom?
Terapiou sa snažíme obnoviť proces rovnováhy tela tým, že zlepšujeme vzájomné vzťahy medzi jednotlivými segmentmi. Pritom sa berú do úvahy zásady biomechaniky a posturálny vzor jednotlivca. 

Štrukturálna práca s telom používa ako základ Tensegritný model tkaniva, ktoré pri každej zmene svojej dĺžky zväčšuje svoj objem. Vďaka vzájomnému prepojeniu jednotlivých štruktúr nášho tela (svaly spojené šľachami, kosti spojené svalstvom a pod.) dokážeme zmeniť nastavenia, respektíve postavenia častí tela voči sebe, a to pomocou ovplyvnenia tkaniva na periférii (či už podporením aktivity danej štruktúry alebo naopak). Práca s jednotlivými štruktúrami je realizovaná najprv na povrchovo uložených tkanivách, neskôr sa prechádza do hlbšie uložených tkanív.


↑ Tensegritný model vyjadruje komplexnú ideu aké vzťahy sú medzi rôznymi štruktúrami nášho tela a ako navzájom medzi nimi prebieha interakcia - často sa prezentuje na modeli, tak ako vidíte na obrázku a používame ho aj v našom centre.

Tento koncept spája manuálne techniky zamerané špeciálne na jednotlivé štruktúry (veľké aj malé svaly, šlachy, ligamentá a fascie) a komplexné cvičenie, pri ktorom zapájame jednotlivé svaly v skupinách. To nám pomáha dosiahnuť plynulý pohyb a správne nastavenie spolupráce tkanív (ich maximálna dĺžka, svalový tonus, vzájomné kĺzanie štruktúr po sebe).

Začína sa pozorovaním tela a hľadaním aj tých najdrobnejších nedostatkov a odchýlok tela (aj pri banálnych a často podceňovaných činnostiach ako je nádych, výdych, zapojenie dýchacích svalov, ovplyvnenie štruktúr okolo ako sú rebrá, drobné väzivá a podobne). Testuje sa celistvosť a nastavenie tkanív v rôznych polohách a pohyboch, pričom sa skúma vzájomné prepojenie jednotlivých štruktúr a segmentov voči sebe. Porovnávame symetriu tela ako takého, skúmame pomocné alebo náhradné patologické pohybové vzorce a identifikujeme chybné zapojenia a podsystémy, ktorými si naše telo kompenzuje a snaží sa korigovať získanú nerovnováhu.Následne terapeut zvolí presný postup na upravenie držania a fungovania ľudského tela v zmysle podpory alebo zníženia aktivity jednotlivých štruktúr na oboch stranách. Terapia je prísne špecifická a variabilná, rovnako ako klient, ktorý sa jej zúčastňuje. Zmeny sú takmer okamžité a viditeľné, ale je nutné ich podporovať domácim cvičením pre udržanie a dlhodobú zmenu pohybového vzoru.

V štrukturálnej práci s telom sa snažíme vyvážiť napätie systému ľudského organizmu. Prácou s mäkkými tkanivami obnovujeme optimálnu polohu tela v priestore a napravujeme pohybové vzorce. 

Ako prebieha terapia?
Na začiatku je dôležité stanoviť cieľ terapie. Následne terapeut zhodnotí stav klienta posturálne a funkčne. Počas procesu štrukturálnej integrácie terapeut používa rôzne manuálne techniky, pozície fascie a snaží sa zmeniť štruktúru a postoj klienta. 

Každá terapia štrukturálnej práce s telom je zameraná na ovplyvňovanie rôznych vrstiev spojivového tkaniva alebo iných vzťahov v tele. Postupne sa celé telo klienta „vyvíja“ od povrchu až hlboko dovnútra. Proces zvyčajne začína pomerne podrobným rozhovorom o denných stereotypoch a spôsobe života klienta. Väčšina manuálnej práce sa vykonáva na klientovi, ktorý je oblečený v spodnom prádle alebo plavkách. 

 Pracujeme v modeli podľa Anatomy Trains Structural Integration (ATSI):

1. časť: vyvažovanie základu - spodná časť tela: od nohy po panvu,

2. časť: poloha hrudníka vzhľadom na panvu, uvoľnenie dýchania, poloha ramien a paží,

3. časť: pracujeme v pevnom centre - na chrbte a vyvažujeme polohu hlavy nad hrudníkom.

↑ Ilustrácia znázorňuje súsťažnosti v tele znároznené farebnými líniami (ATSI)

Cieľom týchto sedení je zlepšiť celkový stav posturálneho postoja tela v priestore a naučiť klienta uvedomiť si vlastné telo a pohyb. Séria terapií je navrhnutá v poradí, ktoré zabraňuje regresii a návratu k starým pohybovým vzorcom. Pozitívne zmeny sa môžu dokonca naďalej objavovať aj niekoľko mesiacov po ukončení terapie.

Kde sa môžem objednať a koľko to stojí? 

Terapiu štrukturálnej práce s telom ponúkame len v našom Ultimuv centre v Spišskej Novej Vsi s neurofyziologickým terapeutom Tomášom Rusňákom. Hodinové sedenie stojí 60 eur. 

Terapia je určená pre jednotlivcov. Sedenie môžete vyskúšať aj jednorázovo, avšak najlepšie účinky dosiahnete pomocou celej série terapií. Závisí to od konkrétneho prípadu, vhodnú frekvenciu vám po bezplatnej vstupnej konzultácii odporučí terapeut. 

MÁTE ZÁUJEM O HODINU ŠTRUKTURÁLNEJ PRÁCE S TELOM?
OBJEDNAJTE SA V NAŠOM CENTRE

Ultimuv Spišská Nová Ves

spisskanovaves@ultimuv.com
0948 215 798

Ak si nie ste istý, či je liečba vhodná aj pre vás vzhľadom na váš zdravotný stav, poraďte sa s lekárom.

PÁČIL SA VÁM PRÍSPEVOK? POSUŇTE HO ĎALEJ!