DIAGNOSTIKA: Svalová analýza

Pridané diagnostika

Pomocou svalovo-rehabilitačných testov odhalíme skrátené, oslabené svaly a svalové dysbalancie.

Svalová analýza predstavuje kombináciu terapeutických testov z biomechanického hľadiska, ktoré slúžia na vytvorenie si obrazu a detailné posúdenie fyzického stavu klienta. Na základe analýzy dokážeme lepšie stanoviť a odporučiť vhodný tréningový program, kompenzačné cvičenia a ďalšie postupy. Je vhodná nielen pre športovcov, ale pre každého, kto sa rozhodne cvičiť s ohľadom na správnu techniku a zlepšenie svojich pohybových rozsahov. 

Čo zisťujeme svalovou analýzou?  

Pomocou svalovej analýzy odhalíme skrátené alebo oslabené svalové štruktúry a ich funkčnosť, čo môže mať vplyv na obmedzenie pohybu a okolité oblasti. Meraním zisťujeme stav svalov, väziva, hodnotíme správnu funkciu kĺbov a celkovú koordináciu tela.

Výhody

Odstránenie nedostatkov v technike pohybu, 
Napravenie chýb v pohybovom stereotype,
 Zlepšenie športových výkonov,
Nastavenie správneho cvičenia,
Sledovanie progresu v rámci tréningového plánu. 
 

Ako prebieha svalová analýza? 

Počas merania je potrebné, aby bol klient oblečený v spodnom prádle, prípadne v plavkách (vhodné je zobrať si športové oblečenie ako je športová podprsenka a svoje vlastné bežecké topánky). Fyzioterapeut zakreslí na tele meranej osoby značky na presné antropometrické body. Následne sa urobia 4 fotky postúry. Na spracovanie údajov z fotografie používame softvér Body Analyzer, do ktorého sú pomocou fotozáznamu prenesené informácie o zaznačených bodoch na tele klienta. Na štvorcovej sieti sa znázornia uhly, plochy a vzdialenosti ku osi tela v stoji. Skúma a posudzuje sa aj svalový reliéf postúry. Testuje sa rozsah pohybu celého tela a končatín, kĺbna vôľa a vykonávame špecifické terapeutické testy.


 

Kombinácia terapeutických testov pozostáva z: 

testov na rozsah pohyblivosti kĺbov v rámci SFTR (roviny: sagitálna, frontálna, transverzálna a v nich vznikajúce rotačné pohyby) merané goniometrom, 
testovania skrátených svalov,
svalových testov (test na meranie svalovej sily),
špeciálnych testov a manévrov zameraných priamo na odhalenie štrukturálneho alebo funkčného problému (Neerov test, Hawkins – Kennedy test, zásuvkový test, SLAP testy a i.),
4 x fotky postúry (vyhodnocovanie v Body Analyzer programe, ktorý presne určí uhly, vzdialenosti a rozsahy v rámci fotky).
 

Pre koho je svalová analýza určená? 

Tento druh diagnostiky je vhodný pre každého, kto chce odhaliť nedostatky na svojom tele a predísť zraneniam. Pomocou analýzy nájdeme skryté problémy ako jednostranné preťažovanie, oslabené štruktúry či práve naopak, preťažované časti tela, ktoré môžu mať negatívny vplyv na celkové fungovanie organizmu. Vďaka predčasnému odhaleniu problému tomu dokážete predísť alebo aspoň zmierniť jeho dôsledky. Svalová analýza je takisto vhodná pre ľudí s už existujúcim pohybovým problémom. Vďaka užšej špecifikácii a lokalizácii problému dokážeme lepšie navrhnúť vhodné opatrenia a riešenia.

Vhodné pre: 

profesionálnych aj rekreačných športovcov
pooperačné stavy a predoperačnú prípravu
ľudí s bolesťami chrbtice a končatín (či už počas pohybu alebo po pohybovej aktivite)
ľudí so sedavým zamestnaním
manuálne pracujúcich ľudí
pre každého, kto sa hýbe
pre posúdenie progresie cvičenia (terapie) a jeho úpravy

PÁČIL SA VÁM PRÍSPEVOK? POSUŇTE HO ĎALEJ!