Skip links

Ako vybrať správny šport pre dieťa bez zbytočného preťažovania?

AKO SPRÁVNE VYBRAŤ ŠPORT PRE DIEŤA, KOMPENZOVAŤ JEDNOSTRANNÉ ZAŤAŽENIE A PREDÍSŤ ZLÝM POHYBOVÝM NÁVYKOM

Pohyb je pre deti vo veku od 7 do 10 rokov veľmi dôležitý z hľadiska správneho vývoja. V súčasnej dobe moderných technológií majú deti menej prirodzeného pohybu, čo im rodičia často nahrádzajú rôznymi športovými krúžkami. Každý šport však predstavuje pre telo jednostranné zaťaženie, ktoré je potrebné kompenzovať, aby sme predišli následkom. Ako teda vybrať správny šport pre dieťa?

Ak sa dieťa venuje dlhodobo jednému druhu športu, skôr či neskôr sa to podpíše aj na jeho pohybovom aparáte. Pri nedostatočnej kompenzácii pohybu, zbytočnom preťažovaní si vypestuje nesprávne pohybové návyky, čo vedie k vzniku problémov ako je skolióza, opotrebovanie kĺbnych štruktúr, úponové bolesti a rôzne dysbalancie. Niekedy rodičia v snahe podporiť svoju ratolesť v športe tlačia dieťa do ťažkých tréningov, čo spôsobuje nielen fyzické preťaženie, ale aj nechuť a psychické zábrany. 

šport pre dieťa

Potreba pohybu pre zdravý vývoj

Staršie ročníky si pamätajú časy, keď hneď po škole vybehli na ulicu, naháňali sa s kamarátmi, liezli po preliezkach, hrali futbal, šantili sa a väčšinu dňa trávili vonku. Aj keď ste sa chceli opýtať mamky, či môžete ostať dlhšie von, museli ste dobehnúť domov a zazvoniť na zvonček. V súčasnej dobe mobilných telefónov, počítačov a herných konzol sa postupne obmedzuje spontánny pohyb detí, čomu nepridáva ani fakt, že väčšinu dňa trávia v lavici v škole. O to dôležitejšie je, aby ste im dopriali pravidelný pohyb.

sedavý spôsob života detí
Deti trávia čoraz viac času v sede (v škole, pri počítači, s mobilom, pri písaní úloh…)

Pre zdravý vývoj detí vo veku od 6 do 14 rokov je ideálne, ak športujú a vykonávajú pohybovú aktivitu v rozsahu 22 až 27 hodín týždenne. To znamená 3 až 4 hodiny počas dňa. Medzi 7 a 10 rokom je mimoriadne dôležité rozvíjať u detí pohybové schopnosti a zvládnuť čo najviac pohybových zručností. Po tomto období totiž nie je možné rozvinúť ich v tak vysokej miere. Treba však pozerať aj na to, aký pohyb vykonávajú. 

Ideálne by denne malo dieťa venovať 3 až 4 hodiny športu a ďalším pohybovým aktivitám.

Zvyčajne majú deti telesnú výchovu trikrát do týždňa, čo znamená, že si vyskúšajú rôzne športy a všestranný pohyb. Ak sa popri tom venujú doplnkovému voľnočasovému športu (cca tréningy 3-krát do týždňa), dávajte si pozor na ich nadmerné preťažovanie

úrazy detí pri športe

Každý šport predstavuje jednostrannú záťaž

Je dobré si uvedomiť, že každý jeden šport prináša jednostranné zaťaženie. Pokiaľ sa dieťa venuje športu od nástupu do školy a nekompenzuje ho iným pohybom, už v skorom veku sa môžu začať objavovať rôzne zdravotné problémy. Uveďme si príklady:

Bolesti krížov u futbalistov

Medzi najčastejšie zranenia, úrazy a zdravotné problémy pri futbale patria bolesti krížov. Keďže futbal si vyžaduje špecifický pohyb a postavenie tela športovca, skracujú sa munajčastejšie preťažované svaly a oslabuje sa hlboký stabilizačný systém. To vyplýva z charakteru daného športu. Ako kompenzáciu by mali hráči vykonávať špeciálne cvičenia na vyťahovanie svalov prednej línie (ohýbače trupu, bedrových kĺbov), uvoľňovanie pohyblivosti celej panvy a spevňovanie hlbokého stabilizačného systému. 

Hokej – častá skolióza

deti hokej

Ak dieťa hrá dlhodobo hokej, výrazne preťažuje jednu stranu tela. Korčuľovanie je špecifický pohyb, ktorý zaťažuje dolné končatiny, slabiny, čo často u hokejistov spôsobuje problémy s bedrovými kĺbami, oblasťou panvy a driekovej chrbtice. Tým, že hokejisti sa pohybujú v predklone a v rotácii na jednú stranu (podľa toho ako držia hokejku), vzniká skolióza. Ako to kompenzovať? V prvom rade treba vykonávať pohyb, ktorý nie je bežný na ľade – teda nácvik správnej chôdze, behu, vzpriameného držania tela. Keďže chodidlá sú v korčuliach zovreté a trpia, treba posilňovať chodidlá a zväčšovať pohyblivosť v členkoch. V rámci kompenzácie by mali hráči takisto vykonávať rotáciu na opačnú stranu na akú hrajú, uvoľňovať oblasť panvy a bedrových kĺbov. 

Tenisový lakeť či syndróm karpálneho tunela

tenis deti

Nielen pri tenise, ale všeobecne pri raketových športoch (bedminton, ping pong), hráč preťažuje dominantnú ruku. Čím je tento šport silovejší, tým väčšia je záťaž a viac sa prejavujú následky jednostranného zaťaženia. Keď dieťa hráva tenis od malička a rodičia nedbajú na kompenzáciu, má nábeh na skoliózu, problémy s ramenným kĺbom, lakťom a zápästím. Preťažovanie alebo nesprávna technika pohybu môžu vyústiť do diagnóz ako tenisový lakeť alebo syndróm karpálneho tunela. Aj malá zmena ako je iný výplet alebo tvar rakety ovplyvňuje zaťaženie. 

Ako kompenzovať raketové športy? Ak je dieťa pravák, zamerajte sa na kompenzačné cvičenia na ľavú stranu. Venujte sa rotačným pohybom celým hrudníkom, ale aj uvoľňovacím a spevňovacím cvičeniam na celú chrbticu. V rámci tréningu alebo voľného času je dobré, ak dieťa skúša trénovať aj s druhou rukou. 

Aj tanec a gymnastika majú svoje riziká

balet deti

Pri tanečnom pohybe alebo gymnastike je častým problémom preexponovaný pohyb – či už sa to týka celkového držania tela alebo jednotlivých pohybov. Dochádza k hyperextenzii (nadmerný pohyb, prehýnanie v kĺboch cez normu), z čoho často vyplýva hypermobilita u detí, prehnané pohyby, dysbalancie medzi pravou a ľavou stranou. Samozrejme, závisí to na konkrétnom športe, je však dobré dávať si pozor na správne postavenie tela, prevedenie pohybu a odbúravanie stereotypov. Napr. pri gymnastickej chôdzi cez špičku je vhodné mimo športu (pri kompenzačných cvičeniach) sa snažiť chodiť cez pätu.

šport pre dieťa
Doprajte deťom dostatok prirodzeného pohybu

Ako vybrať vhodný šport pre dieťa bez zbytočného preťažovania? 

V prvom rade by ste mali dopriať dieťaťu najmä šport, ktorý ho baví. Ak bude športovať z donútenia, môže si privodiť nielen fyzické, ale aj psychické traumy. Šport pre dieťa, ktorý vyberiete, treba, samozrejme, dostatočne kompenzovať v rámci tréningov (rozcvička, strečing) a doplniť tým, čo je prospešné pre jeho zdravie. Je dobré vybrať si doplnkové športy, pri ktorých dieťa vykonáva iné pohyby ako pri dominantnom športe. Naučte dieťa korčuľovať, bicyklovať, kolobežkovať, behať, lyžovať, hrať skupinové športy, vezmite ho na turistiku… Čím širšiu paletu rôznych pohybov pokryjete, tým lepšie.  

Výborným riešením sú aj všeobecné pohybové prípravy, ktoré slúžia zároveň aj ako kompenzačné tréningy k hlavnému športu. Pri vhodne zvolenej metodike rozvíjaju pohybové schopnosti a zručnosti detí vo všetkých smeroch, čím pomáhajú správnemu vývoju

Foto: freepik.com, pexels.com


ultikids academy

Hľadáte vhodnú pohybovú aktivitu pre vaše dieťa?

V Ultimuv centrách v Banskej Bystrici, Spišskej Novej Vsi a Košiciach spúšťame pohybovú prípravu ULTIkids Academy, vytvorenú v úzkej spolupráci fyzioterapeutov a trénerov. Okrem vlastnej metodiky zameranej na všeobecný rozvoj pohybových schopností a správny vývoj detí je výnimočná vďaka modernej diagnostike. Pomocou nej zistíte, aké nedostatky v pohybe a držaní tela má vaše dieťa a priebežne sledujete jeho progres.

Leave a comment