Skip links

Ako správne dvíhať bremená?

U ľudí, ktorí musia často dvíhať bremená (napr. pri manuálnej práci alebo v záhrade), sa postupom času môžu objaviť bolesti chrbta. Tie môžu vyústiť do dlhodobých problémov. Príčinou je zvyčajne nesprávne zohýbanie sa a dvíhanie predmetov. Ako teda na to? Pripravili sme si pre vás krátku ukážku. 

Pozor na chrbát!

Áno, pri nesprávnom dvíhaní ťažkých predmetov si môžete poškodiť váš pohybový aparát. Preto je dôležité, aby ste dodržiavali niekoľko zásad. Pri správnom zdvihnutí predmetu by ste mali v prvom rade rovnomerne zaťažiť kĺbne plochy a správne zapojiť posturu (dávať pozor na držanie tela).

Ak máte pri zdvíhaní predmetu z predklonu vystreté kolená, vyvíjate vysoký tlak na driekovú chrbticu. Čím je predmet ťažší, tým viac sa zvyšuje riziko vysunutia platničky. Pri dvíhaní bremien je najviac náchylná na zranenie drieková časť chrbtice. Avšak trpí aj väzivový aparát. Pri zdvíhaní predmetu s prehnutými krížami si vysokým tlakom na platničky a väzivový aparát taktiež môžete uškodiť. 

ako dvíhať bremená
Príklad nesprávneho dvíhania bremien

Ako bezpečne dvíhať bremená? 

Popíšme si podrobný postup zdvíhania bremena z hlbokého drepu:

  • Zmapujte si terén, ktorým sa chcete dostať k predmetu a podíďte k nemu čo najbližšie tak, aby nebola žiadna prekážka medzi vami a bremenom.
  • Zistite si približnú váhu predmetu – kľaknite si pred bremeno, nohy postavte naširoko od seba. Uchopte predmet rukami, jemne sa ho snažte odlepiť od zeme a preniesť jeho váhu na svoje telo.
  • Ak ste sa už oboznámili s váhou bremena, môžete predpokladať, akú silu je potrebné vynaložiť na zdvihnutie – ťažké škatule alebo tovary odporúčame prenášať vo dvojiciach alebo použite vhodné skladové náčinie (vozíky a iné).
  • Keď ste už čo najbližšie pri bremene a poznáte jeho váhu, čupnite si k nemu s pokrčenými nohami naširoko a rovným chrbátom.
Príklad ako správne dvíhať predmety
  • Rukami zdvihnite bremeno tak, aby ste mali stále pevné brucho. Preneste jeho váhu na svoje tažisko – snažte sa nájsť rovnováhu, aby ste rovnomerne zaťažili kĺby.
  • Nadýchnite sa, udržiavajte rovný chrbát a pevné brucho počas celého zdvihu.
  • Do vzpriamenia sa snažte dostať silou nôh a postupným pomalým vydychovaním – stále udržiavajte pevný brušný lis.

Pozrite si video:

Viac tipov, cvičení a videí so zameraním na prevenciu bolesti chrbtice nájdete na našom YouTube alebo blogu.

Ilustračné foto: Canva