Skip links

3D markerová analýza STT

PREMIETNEME VÁŠ POHYB DO 3D

Technológia využívajúca markery, ktoré sú snímané vysokorýchlostnými kamerami

V našom diagnostickom centre Ultimuv využívame na 3D markerovu analýzu 3DMA športový software od firmy STT. Pomocou merania vieme pri rôznych druhoch športu odhaliť chybnú techniku pohybu, odchýlky v biomechanike a následne vhodným nastavením pohybových vzorov zlepšiť efektivitu pohybu. Diagnostika je vhodná pri rehabilitácii po úraze alebo operácii, pri prevencii zranení a optimalizácii športovej techniky.

REZERVUJTE SI MERANIE

Základné informácie

Meranie trvá cca 60 minút, následná konzultácia s fyzioterapeutom 60 minút.

Výsledky interpretujeme osobne, minimálne však 1 deň po meraní z dôvodu spracovania dát.

Meranie je vhodné pre športovcov a športové kluby, ktoré potrebujú exaktné dáta o mapovanom pohybe.

Meranie je možné realizovať len v spišskonovoveskom centre Ultimuv.

Aké športy dokážeme odmerať?

3D markerovú analýzu vieme realizovať pri nasledujúcich športoch:
Cyklistika
Lukostreľba
Golfový úder
Analýza na bežiacom páse (chôdza alebo beh)

TIP: Ďalšie úkony realizujeme po dohode, osobnej konzultácii a vytvorení nových protokolov merania. Analýza je limitovaná laboratórnymi podmienkami, preto je meranie možné realizovať len v diagnostickom centre Ultimuv v Spišskej Novej Vsi.

Ako prebieha meranie?

Pred samotným meraním je potrebné rozohriatie, aby sa snímaný športovec dostal na svoju bežnú tempovú rýchlosť. Jedno meranie trvá 30 – 50 sekúnd. Počet úkonov v cene je 6 (pod 1 úkonom rozumieme napr. bicyklovanie v istom tempe / rýchlosti).

Konkrétne meranie závisí od požiadaviek klienta a od toho, čo konkrétne chce merať. Na tvorbu našich analýz využívame kinematické ukazovatele techniky vybraného športového pohybu. V týchto analýzach je pohyb chápaný ako zmena uhlových súradníc v určitom časovom rozmedzí v priestore. Preto je tento druh merania definovaný ako trojrozmerná markerova analýza (3D), analýza v reálnom čase.

Každý marker je pridelený určitému segmentu – napríklad chodidlo, predlaktie, stehno, lýtko, pravá strana panvy, segmenty chrbtice atď. Biomechanika pohybu segmentov je definovaná v troch rovinách:

Priestorová (cm)
Časová
Uhlová

V našom diagnostickom pracovisku je podľa zadefinovaného plánu rozmiestnených 6 vysokorýchlostných kamier. Snímaný športovec má podľa protokolov, ktoré sú stanovené v softvéri, nalepené fluoreskujúce markery. Kamery, ktoré používame, majú infračervený prstenec, aby zvýraznili ich schopnosť odrážania svetla. Výsledkom sú biomechanické analýzy pre daný druh športu.

Výstupný protokol obsahuje grafy s hodnotami snímania jednotlivých segmentov. Porovnávajú sa namerané hodnoty pravej/ľavej strany v jednotlivých segmentoch (napr. stabilita, ekonomickosť v kolene). Podľa týchto analýz a grafov fyzioterapeut interpretuje výsledky a navrhne vhodnú korekciu zistených odchýlok a správne nastavenie techniky pohybu.

Ďalšie možnosti diagnostiky

Máte otázku k našim službám?

Nenašli ste odpovede na svoje otázky ohľadom našich služieb? Pozrite si naše často kladené otázky, kontaktujte nás na pobočkách alebo nám napíšte na sociálnych sieťach. Ak máte s nami skúsenosť, budeme radi za vašu recenziu na našej Facebookovej stránke.

Napíšte nám recenziu